Hur bra du är på att känna igen språk?
Testa här!Du får lyssna till korta inspelningar och gissa vilket språk du hör. I några uppgifter får du fyra svarsalternativ, i andra får du ta ställning till om ett påstående är rätt eller fel (true/false).
Varje uppgift innehåller fem frågor. Glöm inte hörlurarna!

I de två sista uppgifterna (Quiz 4-5) får du se små texter på olika språk.

Lycka till!


Quiz 1
Gissa språket – lyssna!   länk


Quiz 2
Gissa språket – lyssna!   länk


Quiz 3
Gissa språket – lyssna!   länk


Quiz 4
Gissa språket – titta på en text!   länk


Quiz 5
Gissa språket – titta på en text!   länk


Ljud- och bildmaterialet är hämtat från Omniglot http://www.omniglot.com/ samt BBC Languages http://www.bbc.co.uk/languages/
FACIT         
Övningarna är gjorda av Karina Vamling